top of page

Privacybeleid

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze Online-Shop. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons van het grootste belang. Hieronder informeren wij u uitvoerig hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens achter te laten. Bij elke pagina die bekeken wordt registreert de webserver automatisch bepaalde toegangsgegevens die uw bezoek documenteren, zogenaamde Server-Logbestanden, zoals bijv. de naam van het opgevraagde bestand, het IP-adres, de datum en het tijdstip van het opvragen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die het verzoek doet.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op het waarborgen van het storingsvrij werken van de site en geanalyseerd ter verbetering van het aanbod. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, navolgend AVG genoemd, (Art. 6 (1) 1 lit f AVG) is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een correcte weergave van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek op de website gewist.

Bij het gebruik van persoonsgegevens voor onze legitieme belangen zoeken we altijd naar een evenwichtige balans van uw rechten en interesses met het oog op de bescherming van uw gegevens ten opzichte van onze rechten en interesses.


 

Hostingdiensten door derden

We werken samen met een andere dienstverlener die in onze opdracht bepaalde diensten verwerken en leveren, zoals hosting en de weergave van de website. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een correcte weergave van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen. Alle gegevens, die in het kader van het gebruik van de website of in de desbetreffende formulieren in de Onlineshop zoals navolgend beschreven, worden verzameld, worden op de server van deze dienstverlener verwerkt. De verwerking op andere servers vindt enkel plaats binnen het hier toegelichte kader.

Deze dienstverlener bevindt zich in een lidstaat van de Europese Unie en binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Gegevensregistratie en verwerking voor de uitvoering van het contract en voor het aanleggen van een zakelijk account

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd als u ons deze vrijwillig meedeelt: bijvoorbeeld als u een bestelling via de website opgeeft of als u contact met ons opneemt (via het contactformulier op onze website of per e-mail). Daarnaast vragen we ook naar uw persoonlijke en bedrijfsgegevens als u een zakelijk account aanlegt. De velden die verplicht moeten worden ingevuld zijn dusdanig aangegeven. Deze verplichte velden bevatten gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om het contract uit te voeren of om uw aanvraag of verzoek (contactopname) te verwerken of om het gewenste zakelijke account aan te leggen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling niet verwerken, het gewenste account niet aanleggen en uw aanvraag niet beantwoorden. Welke gegevens we verzamelen is aan de velden op het desbetreffende formulier te zien. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens volgens Art. 6 (1) 1 lit. b AVG voor de uitvoering van het contract en verwerking van uw aanvraag. Nadat het contract compleet is uitgevoerd of als uw zakelijk account wordt gewist, wordt het gebruik van uw gegevens beperkt. Na verloop van de door het handels- en belastingrecht opgelegde bewaartermijnen verwijderen we al uw gegevens uit de klantendatabank, mits u niet uitdrukkelijk uw toestemming voor verder gebruik heeft gegeven. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de minimale tijd die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving voor zakelijke doeleinden. Wij behouden het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken conform de wettelijke regelgeving zoals in dit privacybeleid is medegedeeld. U kunt uw zakelijke account op elk moment verwijderen door ons een berichtje te sturen (zie contactmogelijkheden hieronder) of door op de overeenkomstige button/link in uw account te klikken.

 

Delen van persoonsgegevens

Om de uitvoering van het contract volgens Art. 6 (1) 1 lit. b AVG te kunnen waarborgen sturen we, als dit voor de bestelling noodzakelijk is, uw gegevens door aan het transportbedrijf dat de door u bestelde producten levert. Afhankelijk van de betaalwijze (en de daaraan verbonden serviceprovider) die u bij de bestelling uitkiest sturen we de benodigde transactie gegevens door naar de desbetreffende serviceprovider (aanbieder van betaalservices en internetbetaalmethoden, betalingsdienstverlener of betalingsverwerkende instantie) die u heeft uitgekozen of waarmee wij samenwerken zodat de betaling van de factuur naar wens wordt voldaan. Bij sommige serviceproviders is het nodig een rekening te openen voordat u gebruik kunt maken van deze service om zo de betaling van onze factuur te voldoen. In dat geval dient u zich tijdens de bestelling met uw toegangsgegevens bij deze serviceprovider aan te melden. Hierbij worden gedeeltelijk dezelfde gegevens door de serviceprovider verzameld. Hier gelden het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van de desbetreffende serviceprovider.

Wij maken gebruik van een serviceprovider gezeteld in een land buiten de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met deze serviceprovider gedeeld als dit voor de  uitvoering van het contract noodzakelijk is.


 

Gegevens voor e-mail reclame met inschrijving voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief (newsletter) aanmeldt of inschrijft, gebruiken wij met uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a AVG de hiervoor noodzakelijke en door u meegedeelde gegevens om onze nieuwsbrief regelmatig naar u toe te sturen.

U kunt zich op elk moment uitschrijven door op de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door ons een bericht te sturen (zie contactmogelijkheden hieronder). Nadat u zich heeft afgemeld wordt uw e-mailadres gewist, mits u niet uitdrukkelijk uw toestemming voor verder gebruik heeft gegeven. Wij behouden het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken conform de wettelijke regelgeving zoals in dit privacybeleid is medegedeeld.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief (newsletter) werken we samen met een dienstverlener die in onze opdracht de nieuwsbrief naar u verstuurt. Hiervoor delen we uw e-mailadres met deze dienstverlener die gezeteld is in een lidstaat van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Gegevens voor e-mail reclame zonder inschrijving voor de nieuwsbrief en het recht op herroeping

Als we uw e-mailadres in verband met uw bestelling of een aangevraagde service hebben ontvangen, behouden we ons het recht voor u regelmatig per mail informatie of aanbiedingen te sturen van gelijksoortige producten uit ons assortiment als de reeds gekochte producten, mits u geen bezwaar heeft gemaakt. U kunt uw toestemming met betrekking tot het gebruik van uw e-mailadres voor deze reclame doeleinden op elk moment herroepen door op de desbetreffende link in de reclame-mail te klikken of door een berichtje te sturen (zie contactmogelijkheden hieronder) waarin u uw toestemming voor het gebruik van uw mailadres voor reclamedoeleinden herroept. Hiervoor ontstaan geen extra kosten naast de normale verzendingskosten volgens het basistarief.


 

Kredietwaardigheidscontrole

Wanneer wij vooraf produceren en leveren (dus voor ontvangst van betaling), bijvoorbeeld bij koop op rekening, dan is het volgens Art. 22 (2) lit. a AVG noodzakelijk dat voor de uitvoering van het contract een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole wordt doorgevoerd door een gespecialiseerd dienstverlener (kredietregistratiebureau). We delen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een kredietwaardigheidscontrole door te voeren met de volgende ondernemingen:

 

Euler Hermes

Postbus 70571

5201 CZ 's-Hertogenbosch

Nederland

 

en

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal

2449 Luxemburg

Luxemburg

 

Om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen zijn adequate regelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen getroffen. U heeft de mogelijkheid het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole aan te vechten. U kunt ons contacteren (zie contactmogelijkheden hieronder) en uw standpunt toelichten. Nadat het contract compleet is uitgevoerd worden de hiervoor benodigde gegevens gewist, mits u niet uitdrukkelijk uw toestemming voor verder gebruik heeft gegeven. Wij behouden het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken conform de wettelijke regelgeving zoals in dit privacybeleid is medegedeeld.

 

Kredietwaardigheidscontrole en beoordeling bij koop op rekening via PayPal (productie vóór betaling / alleen bij particulier)

Wanneer u de betaalwijze “koop op rekening” via PayPal kiest, dan wordt u tijdens de bestelling gevraagd akkoord te gaan met het verzenden van uw gegevens aan PayPal volgens Art. 6 (1) 1 lit. a AVG . Het betreft hier gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanvraag van een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole en voor de afwikkeling van de transactie. Als u uw toestemming geeft worden deze persoonsgegevens aan PayPal doorgegeven. PayPal verwerkt op zijn beurt de benodigde gegevens voor een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole of deelt deze met de samenwerkende partners van PayPal (externe serviceproviders zoals kredietinformatiediensten die services en functies namens PayPal uitvoeren). Voor het aanvragen van de kredietwaardigheidscontrole zijn o.a. persoonsgegevens zoals naam en adres noodzakelijk. De informatie die PayPal van de kredietinformatiediensten ontvangt bevat o.a. informatie over en een beoordeling (score) van de kredietwaardigheid die gebaseerd is op een wetenschappelijk erkende mathematische-statistische methode. Gedetailleerde informatie hierover alsook over de kredietinformatiediensten van PayPal vindt u in het privacybeleid van PayPal https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

De informatie die PayPal van kredietinformatiediensten ontvangt beschrijft de statistische waarschijnlijkheid van een mogelijke wanbetaling. PayPal gebruikt deze informatie om een afgewogen beslissing te kunnen treffen en toelichting te kunnen geven over de uitvoering of annulering van een contract.

U kunt uw toestemming met betrekking tot het delen van gegevens met PayPal op elk gewenst moment intrekken. PayPal behoudt echter het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken, gebruiken en te delen voor de noodzakelijk afwikkeling van de transactie zover dit in overeenkomst is met de contractuele en wettelijke voorwaarden. Eveneens als men om juridische redenen hiertoe verplicht is of door justitie, andere autoriteiten of overheidsinstanties hiertoe wordt aangewezen.

 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops aan de kopers bij een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Volgens  Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde marketing van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen.

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven.

Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

 

Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te laten zien alsook voor marktanalyse gebruiken wij op bepaalde pagina´s zogenaamde cookies. Volgens  Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde weergave van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparatuur worden opgeslagen. Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser heeft afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparatuur en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). Hoe lang de cookies opgeslagen blijven kunt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser inzien. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik en plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u hiermee in bepaalde gevallen akkoord gaat of helemaal niet. Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven en waar u ook kunt lezen hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de respectievelijke browsers kunt u de volgende links gebruiken:

 

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een gebruiker worden gekoppeld. Wij vragen u om er rekening mee te houden dat bepaalde cookies al worden geplaatst zodra u onze website bezoekt.

Bij het niet aanvaarden van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.


 

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. https://www.google.nl. Volgens  Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde weergave van ons assortiment te kunnen bewerkstelligen. Google (Universal) Analytics gebruikt hulpprogramma’s en methoden waarmee het gebruik van de website door de bezoeker geanalyseerd kan worden, o. a. met behulp van cookies. De automatisch verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen. Op onze website is ingesteld dat uw IP-adres automatisch anoniem wordt gemaakt door het IP-adres in te korten vóór de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar ingekort. Het anoniem gemaakte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt principieel niet met andere gegevens van Google samengevoegd (gepoold). Als het gebruik van Google Analytics door ons wordt beëindigd en de doeleinden vervallen, worden de gegevens die in dit verband werden verzameld gewist.   

 

De hoofdzetel van Google Inc. bevindt zich in de V.S. en de onderneming is opgenomen in het register van het EU-VS-privacyschild. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Het actuele certificaat kunt u hier https://www.privacyshield.gov/list bekijken. Naar aanleiding van deze overeenkomst tussen de V.S. en de Europese Unie heeft de EU vastgesteld dat ondernemingen die door het EU-VS-privacyschild zijn gecertificeerd een adequaat niveau zeker stellen wat de bescherming van gegevens betreft.

 

U kunt bij Google de registratie van de gegevens die door de cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres), dan wel de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, wanneer u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Naast de Browser-Plugin kunt u ook op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw apparatuur geïnstalleerd. Als u uw Cookies wist, dient u opnieuw op de link te klikken.

 

Adverteren via Marketing netwerken: Google AdWords Remarketing

Met behulp van Google AdWords plaatsen we advertenties bij de zoekopdrachten van Google alsook op andere websites. Hiervoor wordt bij een bezoek aan onze website het zogenaamde Remarketing Cookie van Google op uw apparaat geplaatst, dat met behulp van een pseudoniem Cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina’s automatisch ervoor zorgt dat relevante advertenties gebaseerd op uw interesse worden weergegeven. Volgens  Art. 6 (1) 1 lit f AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, om een geoptimaliseerde marketing van onze website te kunnen bewerkstelligen. Als het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons wordt beëindigd en de doeleinden vervallen, worden de gegevens die in dit verband werden verzameld gewist.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verder verwerkt als u Google toestemming heeft gegeven, dat uw Web- en App-browsergeschiedenis van Google met uw Google Account gekoppeld wordt en dat informaties van uw Google-Account voor het personaliseren van advertenties die u op internet ziet wordt gebruikt. Als u in dit geval tijdens uw bezoek op een pagina van onze website bij Google aangemeld bent, dan gebruikt Google uw gegevens samen met de Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor remarketing op verschillende apparaten samen te stellen en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk met Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een hulpprogramma van Google Inc. https://www.google.nl. De hoofdzetel van Google Inc. bevindt zich in de V.S. en de onderneming is opgenomen in het register van het EU-VS-privacyschild. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Het actuele certificaat kunt u hier https://www.privacyshield.gov/list bekijken. Naar aanleiding van deze overeenkomst tussen de V.S. en de Europese Unie heeft de EU vastgesteld dat ondernemingen die door het EU-VS-privacyschild zijn gecertificeerd een adequaat niveau zeker stellen wat de bescherming van gegevens betreft.

U kunt de Remarketing-Cookie via deze link http://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCgl4UGsZh61Q3WxLmZrwxpLhi5Brsz7n4oppCNx_HUc_H_jSUofKIBlIzSQqHsOOw9rIWpi-60gYxrsLKPSD2V09YE1Q2b3WEVPY6wxNgvNS-cammA deactiveren. Daarnaast kunt u bij Digital Advertising Alliance

http://www.aboutads.info/  informatie vinden over het plaatsen van Cookies en de gewenste instellingen beheren.


 

Conversie tracking met behulp van de Facebook-Pixel

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende paginas van onze website gebruik van de zogenaamde “Facebook-Pixel” van:

 

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304

USA

 

De Facebook-Pixel is een analysehulpmiddel waarmee we de effectiviteit van facebook-advertenties kunnen meten. We krijgen hierdoor meer inzicht in welke acties mensen uitvoeren op onze website. Zo kunnen we de acties van bezoekers vervolgen nadat ze met een klik op een facebook-advertentie naar de website van de aanbieder worden doorgestuurd. Hiermee kunnen we de effectiviteit van facebook-advertenties meten en voor statistische doeleinden en marktanalyse gebruiken. Het ondersteunt ons bij het optimaliseren van onze toekomstige marketing strategie. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven geen informatie over de identiteit van de bezoeker. De facebook gegevens van de bezoeker worden echter wel opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende facebook profiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken overeenkomstig met het Facebook-gegevensbeleid met betrekking tot het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook alsook zijn partners in staat stellen advertenties te plaatsen op facebook alsook daarbuiten. Hiervoor kan een Cookie op uw server worden geplaatst. Enkel bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar mogen hun toestemming geven voor het gebruik van de Facebook-pixel. Bent u jonger, dan verzoeken we u toestemming aan uw ouders te vragen.

 

Versturen van beoordelingsherinneringen per e-mail

Voor zover u tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit a AVG heeft gegeven, wordt uw e-mailadres gebruikt om u een herinneringsmail te sturen voor het geven van een beoordeling over uw bestelling via het door ons gebruikte beoordelingssysteem.

De toestemming hiervoor kan op elk moment met werking voor de toekomst worden ingetrokken door een berichtje naar ons te sturen (zie contactmogelijkheden hieronder).

 

Beoordelingsherinnering van Trusted Shops.

Voor zover u tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit a AVG heeft gegeven, geven we uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln https://www.trustedshops.de, zodat deze u een beoordelingsherinnering per e-mail kunnen toesturen.

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door ons een bericht te sturen (zie contactmogelijkheden hieronder) of door direct contact op te nemen met Trusted Shops.

 

Chatten via Live-Chat

Wanneer u met ons contact opneemt met behulp van de Live-Chat-Tool op onze website, worden de aldaar door u vrijwillig ingevoerde gegevens (naam, e-mailadres, bericht) op onze server bij onze dienstverlener LiveChat opgeslagen en voor het beantwoorden van de vraag door ons verwerkt. Uw ingevoerde gegevens worden niet voor andere doeleinden als hier aangegeven door LiveChat gebruikt of verwerkt.

 

Commentaar schrijven bij blogs

Persoonsgegevens worden geregistreerd en opgeslagen wanneer u ons deze in het kader van uw commentaar bij een blog vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de publicatie van uw commentaar, waarbij uw e-mailadres niet wordt weergegeven en uw naam met een website wordt gelinkt als u een website hebt vermeld.

 

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage (Art. 15 AVG); het recht van toegang tot en inzage van al uw persoonsgegevens en informatie die bij ons zijn geregistreerd en opgeslagen in de wettelijk benoemde omvang;

  • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG); u kunt verlangen dat uw persoonsgegevens die feitelijk onjuist of onvolledig bij ons zijn geregistreerd onmiddellijk worden gewijzigd of aangevuld;

  • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (Art. 17 AVG); u kunt verlangen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd worden verwijderd. We kunnen gegevens echter langer bewaren als dat in de volgende gevallen noodzakelijk is:

- uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

- nakoming van een wettelijke verplichting;

- redenen van algemeen belang;

- bewaartermijnen met het oog op de Archiefwet of

- onderzoek voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een   rechtsvordering;

  • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG); u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd te beperken, als

- de accuraatheid van de gegevens door u wordt tegengesproken;

- de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene om beperking van de bewerking vraagt in plaats van het recht op vergetelheid;

- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel, maar de data nog nodig zijn op basis van andere rechtmatige gronden zoals onderzoek voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als

- u volgens artikel 21 AVG (Recht van bezwaar) bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens;

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG); u kunt verlangen dat de door u verstrekte persoonsgegevens die bij ons zijn geregistreerd op een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare formaat worden ontvangen of aan een andere verantwoordelijke worden verzonden;

  • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG). Voor het indienen van een klacht kunt u zich in het algemeen wenden aan de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of van de plaats van uw werk of de plaats van onze onderneming.

 

Als u vragen heeft over registreren, verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens of inlichtingen wenst over uw gegevens of als u vragen heeft over correctie, beperken of wissen van gegevens, of als u verleende toestemmingen wenst in te trekken of bezwaar wilt maakt tegen een bepaalde verwerking van gegevens, kunt u direct contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u bij ons op de website in het menu contact of in het colofon.

 

Recht van verzet

Wij verwerken uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze overwegend gerechtvaardigde belangen, na afweging van alle belangen, zoals hierboven aangegeven. Bij het gebruik van persoonsgegevens voor onze legitieme belangen zoeken we altijd naar een evenwichtige balans van uw rechten en interesses met het oog op de bescherming van uw gegevens ten opzichte van onze rechten en interesses. U heeft het recht om op elk moment verzet aan te tekenen en bezwaar te maken tegen een toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Als uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden worden gebruikt kunt u op elk moment bezwaar maken zoals hierboven aangegeven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt kunt u gebruik maken van het recht van verzet bij bijzondere persoonlijke omstandigheden mits u de redenen van deze bijzondere persoonlijke omstandigheden kunt voorleggen.

 

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan zullen we uw gegevens voor deze doeleinden niet meer verwerken, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking aantoonbaar zijn, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen prevaleren of als de verwerking voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims noodzakelijk is.

 

Dit geldt niet als de gegevens enkel voor directmarketingdoeleinden worden gebruikt. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden gebruiken.

bottom of page