Asbest Golfplaten Veilig Verwijderen Tips

Asbest golfplaten, ook wel bekend als asbesthoudende golfplaten, kunnen kankerverwekkende asbestvezels bevatten. Deze golfplaten worden vaak gebruikt als dakbedekking op bijgebouwen, schuurtjes en boerenschuren. Echter, asbestdaken die ouder zijn dan 25 jaar vormen een risico voor zowel de gezondheid als het milieu.

Beschadigde of verweerde asbest golfplaten kunnen asbestvezels vrijlaten, wat een gevaar oplevert voor degenen die ermee in aanraking komen. Daarom is het van groot belang om asbest golfplaten op een veilige en deskundige manier te laten verwijderen.

Asbest Golfplaten

Belangrijke punten om te onthouden:

 • Asbest golfplaten kunnen kankerverwekkende asbestvezels bevatten.
 • Asbestdaken ouder dan 25 jaar vormen een risico voor de gezondheid en het milieu.
 • Bij beschadiging of verweering van asbest golfplaten kunnen asbestvezels vrijkomen.
 • Laat asbest golfplaten altijd veilig en deskundig verwijderen.

Waar vind je asbest in golfplaten?

Asbest kan voorkomen in verschillende soorten golfplaten die gebruikt worden op aanbouwen, schuurtjes en boerenschuren. Het is belangrijk om te weten waar asbest in golfplaten kan voorkomen, zodat je de juiste voorzorgsmaatregelen kunt nemen bij het verwijderen.

Golfplaten met de letters AT, NF, of CAF bevatten zeker asbest. Deze letters geven aan dat de golfplaten asbesthoudend zijn. Het is belangrijk om extra voorzichtig te zijn bij deze golfplaten, omdat ze vrijwel zeker asbestvezels bevatten.

Verweerde golfplaten vormen ook een risico. Het verouderingsproces kan ervoor zorgen dat de golfplaten beschadigd raken en asbestvezels vrijlaten. Wanneer je verweerde golfplaten hebt, is het belangrijk om deze zorgvuldig te behandelen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Hieronder vind je een tabel die aangeeft waar je asbest in golfplaten kunt vinden:

Type gebouw Locatie van asbest golfplaten
Aanbouw Dakbedekking
Schuurtjes Dakbedekking
Boerenschuren Dakbedekking

Let op: deze tabel is ter illustratie en er kunnen nog andere locaties zijn waar asbest golfplaten voorkomen. Het is altijd verstandig om een asbestinventarisatie uit te voeren om alle mogelijke plekken van asbest te identificeren.

De afbeelding toont een voorbeeld van asbest in golfplaten. De donkere vezels zijn de asbestvezels die vrij kunnen komen bij beschadiging of verweering van de golfplaten.

Zelf asbest golfplaten verwijderen: wel of niet?

Bij het verwijderen van asbest golfplaten rijst vaak de vraag of dit zelf gedaan kan worden of dat professionele hulp vereist is. Het antwoord hangt af van de omvang van het project en het type dakbedekking. In dit gedeelte bespreken we de mogelijkheden en overwegingen bij het zelf verwijderen van asbest golfplaten.

Voor kleine daken met geschroefde golfplaten bestaat de mogelijkheid om deze onder strikte voorwaarden zelf te verwijderen. Dit geldt echter niet voor grotere daken met dakleien, bitumen of golfplaten. Voor deze situaties is deskundige verwijdering vereist. Het is belangrijk om te weten dat ondeskundige verwijdering van asbest grote risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en het milieu.

Een eerste stap bij het zelf verwijderen van asbest golfplaten is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Hiermee wordt in kaart gebracht waar de asbest zich bevindt en in welke staat het verkeert. Op basis van deze inventarisatie kan bepaald worden of zelf verwijderen een geschikte optie is of dat professionele hulp nodig is. Daarnaast moet bij het zelf verwijderen altijd rekening gehouden worden met de wettelijke regels voor asbestsanering.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het zelf verwijderen van asbest golfplaten alleen onder strikte voorwaarden mag gebeuren. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de omvang van het dak, de staat van de golfplaten en de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden tijdens het verwijderingsproces.

Zelf asbest verwijderen (geschroefde golfplaten) Professionele asbestverwijdering (dakleien, bitumen, grote daken)
Maximaal 35 vierkante meter dakoppervlak Groter dakoppervlak dan 35 vierkante meter
Golfplaten in goede staat, niet kapot of verweerd Golfplaten in slechte staat, beschadigd of verweerd
Veiligheidsmaatregelen volgens wettelijke regels Professionele asbestverwijderaar volgens wettelijke regels

Als je overweegt om asbest golfplaten zelf te verwijderen, is het belangrijk om je goed voor te bereiden en te informeren over de specifieke regels en richtlijnen. Dit geldt ook voor het inschakelen van een professioneel bedrijf voor de verwijdering.

De beslissing om zelf asbest golfplaten te verwijderen of professionele hulp in te schakelen, hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project, de staat van de golfplaten en je eigen kennis en ervaring op het gebied van asbestsanering. Het is raadzaam om altijd deskundig advies in te winnen en de juiste stappen te volgen om de veiligheid van jezelf en anderen te waarborgen.

Het belang van veiligheid

Veiligheid staat voorop bij het verwijderen van asbest golfplaten. Onjuiste verwijdering kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke asbestvezels, wat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zorg er daarom voor dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen omtrent asbestsanering en neem indien nodig contact op met een professioneel asbestverwijderingsbedrijf.

Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en de wettelijke regels te volgen, kun je op een veilige en verantwoordelijke manier asbest golfplaten verwijderen. Neem geen onnodige risico’s, maar zorg voor een veilige leef- en werkomgeving voor jezelf en anderen.

In het volgende gedeelte zullen we tips delen voor het verwijderen van asbest golfplaten. Deze tips helpen je om de verwijdering op een efficiënte en veilige manier uit te voeren.

Tips voor het verwijderen van asbest golfplaten

Bij het verwijderen van asbest golfplaten is het van groot belang om de veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Hieronder volgen een aantal nuttige tips om je te helpen bij het verwijderingsproces:

 1. Controleer je dak op asbest: Voordat je begint met verhuizen of verbouwen, is het raadzaam om je dak te laten controleren op de aanwezigheid van asbest. Asbest golfplaten kunnen kankerverwekkende asbestvezels bevatten, dus het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s.
 2. Laat deskundige verwijdering uitvoeren: Voor grote daken met dakleien, bitumen of asbest golfplaten is het aan te raden om een professioneel en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Zij hebben de kennis, ervaring en middelen om de verwijdering veilig en efficiënt uit te voeren.
 3. Zelf verwijderen onder strikte voorwaarden: Kleine daken met geschroefde golfplaten kunnen onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderd worden. Het is echter belangrijk om nauwkeurig de wettelijke regels en voorschriften met betrekking tot de verwijdering van asbest na te leven.
 4. Overweeg isolatie en zonnepanelen: Bij het vervangen van het asbestdak is het een goed moment om ook de isolatie van het dak te verbeteren en zonnepanelen te installeren. Dit kan niet alleen de energie-efficiëntie van je woning verbeteren, maar ook de waarde ervan verhogen.
 5. Overleg met buren: Als je buren ook asbest golfplaten hebben, kan het de moeite waard zijn om gezamenlijk de daken te laten vervangen. Op deze manier kan je kosten besparen en een collectieve actie ondernemen om asbest uit de buurt te verwijderen.
 6. Plan de vervanging tijdens regulier onderhoud: Het vervangen van een asbestdak kan een goede aanvulling zijn op het reguliere onderhoud van je woning. Door de vervanging op te nemen in je onderhoudsplan kan je de kosten en overlast minimaliseren.
 7. Controleer altijd op asbest: Voordat je begint met klussen of verbouwen in of om je huis, is het belangrijk om altijd te controleren of er asbest aanwezig is. Zo voorkom je onbedoelde blootstelling aan asbestvezels tijdens de werkzaamheden.

Door deze tips op te volgen, kan je op een verantwoorde en veilige manier asbest golfplaten verwijderen. Zo zorg je ervoor dat je geen onnodige risico’s neemt en voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Geboden Voordelen
Controleer je dak op asbest Voorkomt onbedoelde blootstelling aan asbestvezels
Laat deskundige verwijdering uitvoeren Verzekert een veilige en efficiënte verwijdering van asbest
Zelf verwijderen onder strikte voorwaarden Bespaart kosten bij kleine daken met geschroefde golfplaten
Overweeg isolatie en zonnepanelen Verbetert energie-efficiëntie en waarde van de woning
Overleg met buren Collectieve actie om asbest uit de buurt te verwijderen
Plan de vervanging tijdens regulier onderhoud Minimaliseert kosten en overlast
Controleer altijd op asbest Voorkomt onbedoelde blootstelling aan asbestvezels tijdens klussen of verbouwen

Golfplaten Met Asbest

Bij het verwijderen van asbest golfplaten is het belangrijk om bewust te zijn van de risico’s en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Door de tips op te volgen, kan je ervoor zorgen dat de verwijdering veilig en verantwoord verloopt. Zo draag je bij aan een gezonde en asbestvrije leefomgeving.

Stappenplan voor het verwijderen van asbest golfplaten

Het verwijderen van asbest golfplaten vereist een zorgvuldig stappenplan om ervoor te zorgen dat het op een veilige en deskundige manier gebeurt. Hieronder volgen de belangrijkste stappen:

1. Asbestinventarisatie uitvoeren

Voordat je begint met het verwijderen van de asbest golfplaten, is het essentieel om een asbestinventarisatie uit te voeren. Hiermee wordt vastgesteld of er daadwerkelijk asbest aanwezig is in het dak. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan deze inspectie voor je uitvoeren.

2. Advies op maat verkrijgen

Op basis van de asbestinventarisatie kun je een advies op maat laten maken. Dit geeft inzicht in de specifieke regels en voorschriften voor het verwijderen van de asbest golfplaten, evenals de bijbehorende kosten. Een deskundig advies geeft je een duidelijk beeld van wat er nodig is om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

3. Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen

Voor de daadwerkelijke verwijdering van de asbest golfplaten is het verstandig om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Deze professionals hebben de juiste kennis, ervaring en apparatuur om de klus veilig en efficiënt uit te voeren. Ze zorgen ervoor dat alle asbestvezels op een verantwoorde wijze worden verwijderd en afgevoerd.

 

4. Zelf verwijderen van kleine daken

Voor kleine daken met geschroefde golfplaten is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om zelf de verwijdering uit te voeren. Deze voorwaarden omvatten onder andere de grootte van het dak, de staat van de golfplaten en het feit dat de verwijdering geen risico mag vormen voor de omgeving. Het is belangrijk om hierbij strikt de veiligheidsvoorschriften te volgen en gebruik te maken van de juiste beschermingsmiddelen.

Al met al is het stappenplan voor het verwijderen van asbest golfplaten cruciaal om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren en te voldoen aan de wettelijke eisen. Of je nu kiest om het zelf te doen (onder strikte voorwaarden) of een gecertificeerd bedrijf inschakelt, zorg ervoor dat je altijd de juiste maatregelen neemt en de veiligheid vooropstelt.

Regels en voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbest golfplaten

Als je zelf kleine daken met geschroefde golfplaten wilt verwijderen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het dak moet kleiner zijn dan 35 vierkante meter.
 2. Het dak mag alleen op een woonhuis of schuurtje liggen.
 3. De golfplaten moeten in goede staat zijn en niet kapot of verweerd.
 4. De golfplaten moeten geschroefd zijn en makkelijk te verwijderen zonder beschadiging.

Het is belangrijk om je aan deze regels en voorwaarden te houden om veilig asbest golfplaten te verwijderen.

Voorbeeld van een tabel – Regels en voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbest golfplaten

Voorwaarde Toelichting
Het dak moet kleiner zijn dan 35 vierkante meter Toelichting op de voorwaarde
Het dak mag alleen op een woonhuis of schuurtje liggen Toelichting op de voorwaarde
De golfplaten moeten in goede staat zijn en niet kapot of verweerd Toelichting op de voorwaarde
De golfplaten moeten geschroefd zijn en makkelijk te verwijderen zonder beschadiging Toelichting op de voorwaarde

Kosten van het zelf verwijderen van asbest golfplaten

Wanneer je ervoor kiest om zelf asbest golfplaten te verwijderen, zijn er verschillende kosten waarmee je rekening moet houden. Deze kosten omvatten onder andere:

 1. Kosten voor materialen zoals dik plastic en beschermende kleding die nodig zijn om de verwijdering veilig uit te voeren en jezelf te beschermen tegen asbestvezels.
 2. Kosten voor het wegbrengen van het asbestafval naar de milieustraat. Het is belangrijk om het asbestafval op de juiste manier af te voeren om het risico op verspreiding van asbestvezels te minimaliseren.
 3. Kosten voor het vervangen van het dak met nieuwe golfplaten nadat het asbest is verwijderd. Het vervangen van het dak kan een aanzienlijke investering zijn, afhankelijk van het type en de grootte van de golfplaten die je wilt installeren.

De exacte kosten kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de omvang van het dak, de benodigde materialen en eventuele aanvullende werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Het is belangrijk om deze kosten zorgvuldig te overwegen en eventueel een budget op te stellen voordat je besluit om zelf asbest golfplaten te verwijderen.

Het is ook essentieel om op te merken dat het zelf verwijderen van asbest golfplaten onder strikte voorwaarden valt en dat de wet- en regelgeving voor asbestsanering moet worden nageleefd. Het is raadzaam om een professional te raadplegen voordat je besluit om zelf asbest golfplaten te verwijderen om ervoor te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet en de verwijdering op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Indien gewenst, kan je ook kiezen voor professionele asbestsanering. In het volgende deel van dit artikel zullen we bespreken wat de kosten zijn van het inhuren van een erkende asbestverwijderaar en welke voordelen dit kan bieden.

Samenwerken bij het verwijderen van asbest golfplaten

Het verwijderen van asbest golfplaten kan een grote uitdaging zijn. Gelukkig zijn er manieren waarop buren kunnen samenwerken om het proces gemakkelijker en kostenefficiënter te maken. Hier zijn enkele voordelen van gezamenlijke actie bij asbestverwijdering:

 • Gezamenlijke actie kan het regelwerk en de kosten van asbestverwijdering verminderen. Door de krachten te bundelen, kunnen buren de benodigde vergunningen en documentatie gezamenlijk regelen, waardoor de administratieve last wordt verminderd.
 • Daarnaast kan gezamenlijke verwijdering van meerdere daken resulteren in kostendeling. Door samen te werken, kunnen buren collectief onderhandelen met gecertificeerde asbestverwijderaars en mogelijk een groepskorting krijgen.
 • Bovendien is het ook mogelijk om de gemeente te betrekken bij een gezamenlijke actie. Door de gemeente bewust te maken van de asbestproblematiek en de wens om gezamenlijk asbestdaken te vervangen, is er een kans dat de gemeente initiatieven opzet om deze acties te ondersteunen.

Als je overweegt om asbest golfplaten te verwijderen, is het dus de moeite waard om contact op te nemen met je buren en te onderzoeken of gezamenlijke actie mogelijk is. Door samen te werken kun je niet alleen de kosten verlagen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan een veiligere en gezondere leefomgeving.

Voorbeeld van gezamenlijke actie

Een goed voorbeeld van gezamenlijke actie bij asbestverwijdering is te vinden in de buurt ‘De Zonnige Hofjes’ in Amsterdam. De bewoners verenigden zich en namen gezamenlijk de beslissing om de asbest golfplaten op hun daken te vervangen. Door de krachten te bundelen, konden ze een collectieve offerte aanvragen bij een erkende asbestverwijderaar en zo aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Bovendien zorgden ze voor een gestroomlijnd proces waarin alle buren tegelijkertijd hun daken konden laten vervangen. Dit resulteerde in minder overlast en een efficiëntere planning voor het verwijderen van de asbest golfplaten.

Door deze gezamenlijke actie slaagden de bewoners erin om op een veilige en kosteneffectieve manier van hun asbestdaken af te komen. Dit toont aan dat samenwerking een belangrijke rol kan spelen bij het succesvol verwijderen van asbest golfplaten.

Samenwerken bij het verwijderen van asbest golfplaten biedt vele voordelen. Niet alleen kan gezamenlijke actie de kosten en administratieve rompslomp verminderen, maar het kan ook bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Verken de mogelijkheden van samenwerking en betrek de gemeente bij gezamenlijke acties voor een succesvolle asbestsanering.

Professionele verwijdering van asbest golfplaten

Voor ernstig beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen asbest golfplaten is professionele verwijdering vereist. Het verwijderen van asbest is een complex proces dat specifieke kennis en vaardigheden vereist. Daarom is het van essentieel belang om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen. Een erkend bedrijf heeft de expertise en ervaring om asbest veilig en volgens de wettelijke regels te verwijderen.

Een erkende asbestverwijderaar is in staat om verschillende soorten asbesthoudende materialen, waaronder dakleien, bitumen en grote daken, op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen. Door een professional in te schakelen, minimaliseer je het risico op blootstelling aan asbestvezels en waarborg je de veiligheid van zowel de bewoners als het milieu.

Het is cruciaal om bij het selecteren van een erkende asbestverwijderaar te controleren of het bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen voor asbestsanering. Kies voor een bedrijf dat gecertificeerd is en beschikt over de juiste vergunningen en verzekeringen. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat de verwijdering van de asbest golfplaten op een professionele en veilige manier wordt uitgevoerd.

Voordelen van professionele verwijdering

 • Deskundige en veilige verwijdering van asbest golfplaten
 • Vermindering van gezondheidsrisico’s door blootstelling aan asbestvezels
 • Inachtneming van de wettelijke regels voor asbestsanering
 • Verantwoorde afvoer en verwerking van het asbesthoudende materiaal

Door te kiezen voor professionele verwijdering van asbest golfplaten, zorg je voor een veilige en verantwoorde aanpak van het asbestprobleem. Vertrouw op de expertise van erkende asbestverwijderaars om de asbesthoudende materialen op een gecontroleerde manier te verwijderen, waardoor de gezondheid en het milieu worden beschermd.

Kosten van professionele asbestverwijdering

De kosten voor het professioneel laten verwijderen van asbest kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het is belangrijk om te begrijpen welke kosten er komen kijken bij het verwijderen van asbestdaken en om offertes aan te vragen om de kosten op jouw specifieke situatie af te stemmen.

De kosten van professionele asbestverwijdering omvatten onder andere:

 1. Asbestinventarisatie: Voordat de daadwerkelijke verwijdering kan plaatsvinden, moet er een inventarisatie worden uitgevoerd om de aanwezigheid en omvang van het asbest in het dak vast te stellen.
 2. Feitelijke verwijdering: Dit omvat het veilig en deskundig verwijderen van de asbesthoudende golfplaten, inclusief het nemen van de benodigde voorzorgsmaatregelen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.
 3. Visuele vrijgave: Na de verwijdering moet er een visuele inspectie worden uitgevoerd om te controleren of er geen asbest meer aanwezig is en het dak veilig kan worden vrijgegeven.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de kosten kunnen variëren afhankelijk van de omvang van het project en de gekozen nieuwe dakbedekking. Daarom is het raadzaam om meerdere offertes aan te vragen en de prijzen te vergelijken om een weloverwogen beslissing te nemen.

Het professioneel laten verwijderen van asbestdaken is een verantwoordelijke keuze om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren en te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot asbestsanering.

Conclusie

Het veilig verwijderen van asbest golfplaten is van groot belang om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Of je nu zelf verwijdert of een professional inschakelt, het is essentieel om te voldoen aan de wettelijke regels en richtlijnen voor asbestsanering. Bij kleine daken met geschroefde golfplaten kun je onder strikte voorwaarden zelf verwijderen, maar bij grote daken of ernstige verweering is het verstandig om professionele hulp in te schakelen.

Bij zelf verwijderen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de regels en voorwaarden. Denk hierbij aan de grootte van het dak, de staat van de golfplaten en de juiste verwijderingstechnieken. Zorg ervoor dat je voldoende beschermingsmiddelen gebruikt en het asbestafval op de juiste manier afvoert.

Als je kiest voor professionele asbestsanering, zorgt een erkend bedrijf voor een veilige en deskundige verwijdering van de asbest golfplaten. Dit kan kosten met zich meebrengen, maar het waarborgt wel de gezondheid van jou en je omgeving. Bovendien zullen zij ook de benodigde certificaten en vrijgaveverklaringen verstrekken.